Instant SSL
349,00 zł /rok netto
Brutto Netto

Dla certyfikatów z uwierzytelnieniem OV podmiot wystawiający certyfikat weryfikuje także tożsamość oraz fizyczny adres podmiotu aplikującego. 

Rrealizacja zamówienia trwa maksymalnie do 7 dni roboczych (zwykle jest to 5 dni). 
Weryfikowane są nie tylko prawa własności do domeny, lecz także tożsamość aplikanta (na podstawie dodatkowych dokumentów, ogólnie dostępnych baz danych). 
Nierzadko Klient proszony jest przez organizację certyfikującą do dostarczenia dokumentów założycielskich firmy. Zwykle podmiot wystawiający prosi o przesłanie dodatkowych dokumentów przetłumaczonych na język angielski (np. KRS potwierdzającego adres spółki), lub dokonuje walidacji używając wiarygodnych ogólnie dostępnych źródeł. 
Wymiana dodatkowych dokumentów odbywa się bezpośrednio pomiędzy Klientem a organizacją wystawiającą certyfikat. Do certyfikatu wpisywane są zarówno nazwa domeny jak i dodatkowe zweryfikowane dane.