Comodo EV SSL
699,00 zł /rok netto
Brutto Netto
Dla certyfikatów z walidacją EV podmiot wystawiający certyfikat weryfikuje pełną tożsamość aplikanta. Dodatkowe wymogi dla certyfikatów EV opisane są na stronie danego wystawcy.
  • dla certyfikatów EV Geotrust należy podpisać "Acknowledgement of Agreement" i przesłać faksem/przeskanować do swojego sprzedawcy. Dodatkowe warunki wydania certyfikatu znajdują się na stronach GeoTrust: http://www.geotrust.com/support/true-businessid/ev-validation-requirements/
  • dla certyfikatów EV VeriSign (grupa Symantec) wystawca certyfikatu skontaktuje się z aplikantem BEZPOŚREDNIO i poprosi o przesłanie wypełnionego 'Acknowledgement of Agreement' oraz innych dodatkowych dokumentów.
Należy pamiętać, by mieć dostęp do skrzynki e-mail znajdującej się w domenie, dla której wydawany jest certyfikat, w jednej z poniższych nazw: webmaster, admin, administrator, hostmaster, postmaster (np. admin@mojadomena.pl).
Dane abonenta domeny wpisane w bazie WHOIS powinny być zgodne z danymi z CSR oraz danymi we wniosku o wydanie certyfikatu.
Dla certyfikatów typu EV procedura składania zamówienia zamyka się zwykle w 10 dniach roboczych