Comodo SSL
299,00 zł /rok netto
Comodo SSL + Wildcard
799,00 zł /rok netto
Positive SSL
109,00 zł /rok netto
Positive SSL + Wildcard
499,00 zł /rok netto
Trustico Single Site
99,00 zł /rok netto
Trustico Wildcard
219,00 zł /rok netto
Brutto Netto

Dla certyfikatów z podstawowym uwierzytelnieniem nie są potrzebne dodatkowe dokumenty - weryfikacja odbywa się w sposób automatyczny. W tym wariancie weryfikowane jest jedynie prawo własności do domeny, dla której certyfikat powinien być wystawiony. 
Klient proszony jest o potwierdzenie danych i zaakceptowanie warunków wystawienia certyfikatu w mailu wysłanym przez wystawcę certyfikatu. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami otrzymywanymi na adres e-mail, wysyłanymi bezpośrednio przez wystawcę certyfikatu.

Cały proces nie powinien trwać dłużej niż 24 godziny robocze (zwykle jest to kilka godzin).