Co to jest cesja domeny?

Cesja domeny to przekazanie praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny należącej do Abonenta CSA (Consulting Service Abonent) na drugiego Abonenta.
 

Jak dokonać cesji domeny?

 
Cesji domeny można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę. 
 
Procedura przeprowadzenia e-cesji: 
  • Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie   nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres e-mail. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.
  • Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.
  • Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.
  • Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.
  • W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.
  • W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana.   W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.

Ochrona danych osobowych a cesja domeny:

W przypadku osób fizycznych przy dodawaniu e-cesji możliwe jest ukrycie danych abonenckich dla rozszerzeń, które obsługują taką funkcjonalność - w takim przypadku po przeprowadzeniu zmiany abonenta dane nie będą widoczne w bazach WHOIS. 
Rejestrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOIS (np. www.WHO.is). W przypadku stwierdzenia niezgodności należy  skontaktować się z Usługodawcą lub Rejestratorem.
Abonent przejmujący prawa i obowiązki do nazwy domeny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w związku z realizacją umowy przeniesienia praw i obowiązków do nazwy domeny, przez Rejestratora, tj. właściciela serwisu domenio.pl.
 
Abonent zrzekający się praw i obowiązków do utrzymania danej nazwy domeny ma prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowej weryfikacji e-cesji poprzez dostarczenie do Rejestratora oświadczenia woli obydwu stron cesji w formie pisemnej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Abonenta. Żądanie dodatkowej weryfikacji e-cesji powinno trafić do Rejestratora w formie wiadomości e-mail, wysłanej z autoryzowanego adresu Abonenta.