Registration

W tej sekcji należy rozróżnić czy usługa zostanie zakupiona prywatnie - na osobę fizyczną czy na firmę. Gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i chciałaby otrzymać fakturę VAT powinna zarejestrować sie, jako firma. Jest to bardzo ważna sekcja i zmiana tego statusu w przyszłości wymaga formalnego dostosowania się do procedury cesji praw z jednego podmiotu na drugi.
Osoba wymieniona w dokumencie założycielskim firmy. Informatyk lub opiekun usługi nie powinien być wpisywany w to miejsce o ile nie jest oficjalnym reprezentantem firmy wymienionym w dokumencie założycielskim.
Password needs to be between 10 and 50 characters long, including at least one lowercase letter, one uppercase letter, one digit, one special character. The password cannot contain the username.
Autoryzowany adres email - adres właściciela konta. Nie powinien to być adres osoby postronnej, informatyka obsługującego usługę ani opiekuna. Za pomocą tego adresu można będzie w przyszłości przenieść własność domeny na inny podmiot. Na ten adres przyjdzie korespondencja pod koniec okresu abonamentowego w celu przedłużenia usługi.