sprawdź dostęność domeny Wybór odpowiedniej nazwy domeny internetowej to to podstawa zaistnienia w internecie.
Unikalny adres Twojej strony WWW może być jednoznacznie kojarzony z konkretnymi informacjami, produktami czy usługami.
Zaznacz swoją obecność w Sieci.

W naszej ofercie znajdziesz ponad 120 rozszerzeń do wyboru
domeny: polskie, europejskie, globalne, narodowe z Europy i całego świata! 
 

Rejestracje prywatne

cena za 1 rok

Rejestracje firmowe

cena za 1 rok

Odnowienie

cena za 1 rok

Transfer domeny

 

Opcja na domenę

 
.pl 10.00 zł 35.00 zł
funkcjonalne 10.00 zł 35.00 zł
regionalne 9.90 zł 35.00 zł
.eu 21.00 zł -
.com 39.00 zł -
.net 49.00 zł -
.biz 55.00 zł -
.org 49.00 zł -
.name 39.00 zł -
.info 49.00 zł -
* podane ceny są cenami NETTO - należy doliczyć podatek VAT 23%
Zoabcz pełny cennik lub sprawdź domene
Opcja na domenę to usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa do rejestracji nazwy domeny, która została zwolniona. 
Takie zwolnienie się domeny może odbyć się wskutek nie wniesienia przez poprzedniego Abonenta opłaty za następny okres abonamentowy.
Usługa w ramach wnoszonej opłaty zakładana jest na okres 3 lat i dotyczy tylko domen polskich. Monitorowanie dostępności założenia takiej rezerwacji jest procesem automatycznym. Klient, po wykupieniu usługi, tylko czeka na sygnał o ewentualnej realizacji usługi. Informacja o realizacji usługi przychodzi do Klienta bezpośrednio z dwóch niezależnych adresów e-mail, zarówno z NASK, jak i z naszego systemu. 
Opcja daje możliwość ostatecznej rejestracji domeny w przeciągu 10 dni od momentu wygenerowania się faktury proforma (plus 4 dni na ewentualne reklamacje, po tym okresie rezerwacja wygasa). Opłata za usługę opcji wynosi 35 zł netto, usługa rejestracji domeny po zrealizowaniu opcji płatna jest jako osobna usługa według obecnie obowiązującego cennika. 
Usługa opcji może być realizowana tylko dla domen aktywnych, nie może być zakładana dla domen wygasłych lub takich, w stosunku do których toczy się postępowanie wyjaśniające lub inne rozstrzygające ewentualne kwestie sporne, co do własności prawa do domeny. 
Wysłanie zgłoszenia nie spowoduje automatycznie założenia opcji na wybrane domeny oraz nie gwarantuje pierwszeństwa do wykonania usługi. Założenie opcji następuje w momencie zaksięgowania środków przez system księgowy naszego serwisu. 
Wskazany jest pośpiech w opłacaniu faktury proformy, w celu uzyskania wspomnianego pierwszeństwa.

Wycofanie możliwości rezerwacji nazw domen .pl przez NASK

W 2019 roku Rejestr domen polskich NASK planuje wycofać możliwość rezerwowania nazw domeny .pl. Szczegóły zmian technicznych zostaną udostępnione przez NASK na co najmniej 3 miesiące przed usunięciem tej funkcjonalności.

NASK wystosował do Rejestratorów prośbę o podzielenie się opinią na temat planowanej zmiany. Jeśli zechcą Państwo podzielić się uwagami na ten temat, uprzejmie prosimy o ich przesyłanie na adres info@hrd.pl w terminie do 15.03.2018 r. 

2019-02-16
Brexit w kontekście domen .eu

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami rejestru EURid dotyczącymi sytuacji wybranych Abonentów domen .eu po 30 marca 2019 roku:

1. Brexit dotyczy abonentów z danymi adresowymi z GB oraz GI.

2. Dnia 23 marca oraz dnia 30 marca EURid wyśle maile do abonentów z adresami w GB oraz GI, że od 30 marca 2019 nie spełniają już „eligibility criteria” dla domen .eu czyli nie mają prawa posiadać domeny z .eu. 

3. Od 30 marca (0:0 CET) system EURid przestanie:

  • automatycznie odnawiać domeny w/w abonentów (no renewal) 
  • nie będzie można przedłużać rejestracji ( no term extension) 
  • nie będzie można realizować przeniesień (transferów) na innych abonentów z GB, GI
  • nie będzie można rejestrować nowych domen na adres w GB lub GI

4. Przez dwa miesiące (tj. od dnia 30 marca do 30 maja 2019 r. ) abonenci będą mogli zaktualizować dane adresowe na unijne. W tym czasie, każda domena dla której przypadnie akurat odnowienie nie zostanie odnowiona o ile jej abonent nie zmieni danych na adres w UE. Domena taka będzie „withdrawn” czyli wycofana z użycia.

5. Od dnia 30 maja 0:0 CEST wszystkie domeny przypisane do abonentów z adresem GB oraz GI, których dane adresowe nie były zaktualizowane na unijne, staną się „withdrawn” – czyli nie będą już działać (będą usunięte z ZONE FILE).

6. Domeny pozostaną w statusie „withdrawn” do dnia 30 marca 2020. W tym czasie jej byli abonenci będą mieli nadal szansę zmienić dane adresowe na unijne (wtedy domena będzie „ręcznie” przywołana do funkcjonowania przez nas dział prawny a jej status zmieni się z „withdrawn” na „active”, ale będzie to proces dosyć skomplikowany).

7. W dniu 30 marca 2020 (0:0 CET) domeny ze statusem „withdrawn” zostaną partiami zwolnione do powszechnej rejestracji.   

2019-02-16
INFORMACJA NASK WS. DOMEN .MIL
W związku z porozumieniem pomiędzy NASK a MON dotyczącym zmiany administrowania w strefie mil.pl, w dniu 3 kwietnia 2018 NASK usunie nazwy domen zgodnie z wcześniej przesłanymi Abonentom wypowiedzeniami. Rozwiązanie umów dotyczy Abonentów, którzy nie zostali uznani przez Ministra Obrony Narodowej za instytucje związane z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej.
2018-04-06
INFORMACJA Z NASK WS. DOMENY .MIL.PL
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NASK z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany administrowania domeną .mil.pl, NASK zapewnia wyłączność rejestracji i utrzymywania nazw w domenie .mil.pl na rzecz ministra właściwego do spraw obrony narodowej.
2017-11-18
Lepsze pozycjonowanie stron korzystających z certyfikatów SSL
Już niedługo posiadanie SSL stanie się koniecznością dla wszystkich, którzy będą chcieli aby ich strona WWW była brana pod uwagę w rankingu Google. Wszystko za sprawą jeszcze większej dbałości Google o bezpieczeństwo użytkowników.

W dzisiejszych czasach używanie certyfikatów SSL przez instytucje publiczne, duże przedsiębiorstwa i sklepy internetowe to codzienność. Dlatego są one podstawowym sposobem ochrony danych przesyłanych w sieci, oraz potwierdzeniem wiarygodności posiadaczy stron internetowych. Dzięki nim właściciele stron WWW budują cenne relacje, zaufanie oraz okazują, że są pewnym partnerem w interesach. Klienci na pewno docenią taką postawę i zauważą, że trafili tam, gdzie zasady bezpieczeństwa i poufności danych są na najwyższym poziomie. 

Certyfikaty sprawią, że nasza firma znajdzie się wyżej w wynikach wyszukiwania a klienci docenią dbałość o ich bezpieczeństwo. – Decyzja Google to doskonały moment aby przypomnieć wszystkim internautom, jak ważne jest bezpieczeństwo i odpowiednie dostosowanie strony wobec rosnących potrzeb użytkowników.
2017-09-28
INFORMACJA WS. NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA NAZWY I DANYCH NASK BEZ ZEZWOLENIA NASK

W związku z pozyskaniem w dniu 31 lipca 2015 roku informacji o wysyłaniu przez Krajowy Spis i Rejestr Domen wiadomości do Abonentów nazw w domenie .pl, dotyczących wpisywania nazw domen na czarną listę rejestru, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy z siedzibą w Warszawie (dalej: NASK) niniejszym oświadcza, że instytucja o tej nazwie nie istnieje, a tym samym, nie współpracuje z NASK w jakimkolwiek zakresie, jak również nie prowadzi działań opisanych w ww. wiadomościach.

Nazwa firmy oraz dane NASK zostały użyte bez zezwolenia NASK.

Abonentom, którzy otrzymali ww. wiadomości, NASK sugeruje nie podejmowanie żadnych czynności w nich wymienionych.

Mając na uwadze fakt, że informacje podawane w ww. wiadomościach e-mail mogą ponadto wprowadzać Abonentów nazw w domenie .pl w błąd co do działań NASK, jako operator rejestru domeny krajowej najwyższego poziomu, NASK podjął niezwłocznie kroki w celu ochrony interesów Abonentów.

2015-08-10
Wydłużenie czasu uwolnienia domeny
NASK zamierza wydłużyć czas, w którym nazwa domeny .pl przebywa w stanie BLOCKED, z 15 na 30 dni. 
2015-06-29
Nowe warunki rejestracji domen .EU
Przypominamy, iż od dnia 15 września zaczną obowiązywać nowe warunki rejestracji i odnawiania nazw domen europejskich. Jedną z najważniejszych zmian będzie data wygasania domeny, która w nowym systemie pokrywać się będzie z datą rejestracji domeny.
2014-09-13
DOMENY .EU - WAŻNE ZMIANY
Od dnia 15 września zaczną obowiązywać nowe warunki rejestracji i odnawiania nazw domen europejskich. Jedną z najważniejszych zmian będzie data wygasania domeny, która w nowym systemie pokrywać się będzie z datą rejestracji domeny. Dotychczas moment wygasania domeny .eu następował wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym domena była zarejestrowana. Obecnie trwają prace przygotowawcze do planowanych zmian.
2014-08-07
KOLEJNE NOWE DOMENY GLOBALNE
Od dnia dzisiejszego można rejestrować w naszym systemie następujące nowe rozszerzenia domen globalnych: .CENTER, .EDUCATION, .EMAIL, .INSTITUTE, .MANAGEMENT, .SOLUTIONS, .SUPPORT, .SYSTEMS  .ACADEMY, .BUILDERS, .COMPUTER, .GLASS, .REPAIR, .TRAINING
2014-04-10
NOWE DOMENY GLOBALNE
Wprowadzamy możliwość rejestracji nowych domen globalnych (new gTLD). Pierwsza transza obejmuje ponad 30 rozszerzeń, m.in : .DOMAINS, .COMPANY, .HOLDINGS, .GALLERY.
2014-04-03
CHROŃ SWOJĄ DOMENĘ CERTYFIKATEM SSL!
W dniu dzisiejszym rozszerzyliśmy naszą ofertę o certyfikaty SSL. Certyfikaty SSL potwierdzają wiarygodność strony internetowej, a w  przypadku bardziej zaawansowanych certyfikatów - także wiarygodność organizacji. Certyfikaty SSL to podstawowa ochrona przesyłanych informacji.
2013-08-01